ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αυτές οι «Οδηγίες Λειτουργίας» εκδίδονται από καιρό εις καιρό με στόχο την παροχή πληροφοριών στους πελάτες για τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών καναλιών της EUROLIFE.

Α. Εξοπλισμός / Προγράμματα

 1. Για πρόσβαση στα ηλεκτρονικά κανάλια της EUROLIFE, απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνου τηλεφώνου με σύνδεση στο διαδίκτυο.
 2. Για τη δική σας ασφάλεια εισηγούμαστε να κλειδώνετε το κινητό σας για διασφάλιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτό από τρίτα πρόσωπα. Εάν ο αριθμός κινητού σας άλλαξε, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την EUROLIFE σε οποιοδήποτε κατάστημα ή τηλεφωνώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο της EUROLIFE στον αριθμό που αναγράφεται στην Παράγραφο Ζ πιο κάτω.
 3. Σε περίπτωση ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, σας προτρέπουμε να φροντίσετε ώστε να εγκαταστήσετε σωστά τον ασύρματο (wireless) εξοπλισμό σας. Εισηγούμαστε να διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης του προσεκτικά και να ακολουθείτε τις προτεινόμενες οδηγίες ασφάλειας της κατασκευάστριας εταιρείας.
 4. Η λειτουργία των ηλεκτρονικών καναλιών της EUROLIFE δεν επηρεάζεται από το λειτουργικό σύστημα ή τον περιηγητή που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, συστήνουμε όμως τη χρήση των πιο κοινών περιηγητών.
 5. Συνιστούμε (όπου εφαρμόζεται) να γίνουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις στον περιηγητή σας:
  i. Διαγραφή Cookies και Αρχείων
  ii. Η αποδοχή Cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
  iii. Η χρήση Java Script πρέπει να επιτρέπεται
  iv. Η χρήση Active Scripting πρέπει να επιτρέπεται
  v. Η χρήση των πρωτοκόλλων ασφάλειας TLS 1.0, TLS 1.1 και TLS 1.2 πρέπει να επιτρέπεται
  vi. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η αποθήκευση σελίδων Encrypted στο δίσκο.
 6. Αναφερθείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις για τις υποχρεώσεις και ευθύνες των διαφόρων μερών.

Β. Ασφάλεια Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 1. Φροντίζετε πάντα να αποκτάτε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά κανάλια της EUROLIFE, μέσω των επίσημης κεντρικής ιστοσελίδας στην διεύθυνση www.eurolife.com.cy.
 2. Σε καμία περίπτωση μην εμπιστεύεστε ιστοσελίδες στις οποίες δεν έχετε μεταβεί μέσω των πιο πάνω συνδέσμων ή να αποκαλύψετε σε αυτές τους κωδικούς σύνδεσης σας (User ID και Κωδικός Ασφαλείας). 
 3. Μην απομακρύνεστε από τον υπολογιστή σας την ώρα που χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της EUROLIFE. 
 4. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε υπολογιστές δημόσιας χρήσης για πρόσβαση.
 5. Περιορίστε τις οικονομικές σας πληροφορίες στον προσωπικό υπολογιστή σας.
 6. Σε περίπτωση που σταματήσετε τη χρήση ενός υπολογιστή, συστήνουμε να διαγράφετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να είναι φυλαγμένες σε αυτό, χρησιμοποιώντας κατάλληλα προγράμματα. 
 7. Από καιρό σε καιρό η EUROLIFE αποστέλλει προωθητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (πχ μέσω email, SMS, κλπ). Ποτέ όμως δεν θα σας ζητήσουμε να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, pop up windows και banners. Μην αποκαλύπτετε ποτέ μέσω διαδικτύου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής, προσωπικά σας στοιχεία όπως User IDs και Kωδικούς Ασφαλείας.
 8. Αν παραλάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας ζητά να «επιβεβαιώσετε το λογαριασμό σας», «να επιβεβαιώσετε τους κωδικούς πρόσβασης σας» ή με παρόμοιο περιεχόμενο, αυτό πιθανότατα να είναι μήνυμα απάτης. 
 9. Εάν παραλάβετε ηλεκτρονικά μηνύματα τύπου spam ή που να περιέχουν ύποπτα επισυνημμένα αρχεία, εισηγούμαστε όπως τα σβήσετε αμέσως χωρίς να ανταποκριθείτε. 
 10. Μην απαντάτε και μην κατεβάζετε (download) αρχεία στον υπολογιστή σας από άγνωστους αποστολείς ή ιστοσελίδες.
 11. Εάν αμφιβάλλετε για την αυθεντικότητα κάποιας ιστοσελίδας, να θυμάστε να ελέγξετε το πιστοποιητικό της. Μια ιστοσελίδα είναι αυθεντική αν η μπάρα με τη διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι πράσινη (αυτό συμβαίνει όταν το πιστοποιητικό είναι EV). Επιπρόσθετα, κάνοντας κλικ στην κλειδαριά (και πάλι στην μπάρα με τη διεύθυνση της ιστοσελίδας), θα δείτε το όνομα του δικαιούχου του πιστοποιητικού. 
 12. Μην ανοίγετε μη αναμενόμενα επισυνημμένα αρχεία από γνωστές ή άγνωστες πηγές.
 13. Αναφερθείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις της EUROLIFE για τις υποχρεώσεις και ευθύνες των διαφόρων μερών.

Γ. Προστασία υπολογιστή (από «Ιούς Δολιοφθοράς», «Virus», «Spyware») / Τοίχος Προστασίας (Firewall)

 1. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας προγράμματα anti-virus και προγράμματα για καταπολέμηση ιών spyware και malware. Χρησιμοποιείτε τακτικά τα προγράμματα αυτά για εντοπισμό κινδύνων και καταπολέμηση spyware, malware και spam. 
 2. Επιβεβαιώνετε ότι τα προγράμματα anti-virus και anti-spyware είναι επικαιροποιημένα. 
 3. Επιβεβαιώστε ότι τα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα του υπολογιστή σας είναι επικαιροποιημένα με τις τελευταίες προσθήκες ασφαλείας. 
 4. Χρησιμοποιείτε firewall (ή προσωπικό firewall) για να αποτρέπετε εξωτερικούς χρήστες να εισβάλουν στον υπολογιστή σας, ειδικά αν έχετε γρήγορη (high-speed) ή συνεχή σύνδεση στο Διαδίκτυο όπως DSL ή cable modem. 
 5. Αναφερθείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις για τις υποχρεώσεις και ευθύνες των διαφόρων μερών.

Δ. Προστασία Κωδικών Πρόσβασης

 1. Ποτέ μην αποκαλύψετε τον Κωδικό Ασφαλείας σας σε οποιονδήποτε. 
 2. Μην γράφετε τον Κωδικό Ασφαλείας σας κάπου που μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους. 
 3. Τα μέλη του προσωπικού της EUROLIFE δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να αποκαλύψετε τον Κωδικό Ασφαλείας σας, είτε από το τηλέφωνο ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 4. Μην αφήσετε κανένα να σας παρακολουθεί ενώ πληκτρολογείτε το User ID σας και τον Κωδικό Ασφαλείας σας κατά την πρόσβασή σας. 
 5. Αποφεύγετε τη χρήση αυτόματης σύνδεσης η οποία φυλάει τον Κωδικό Ασφαλείας σας. 
 6. Πάντοτε να αποσυνδέεστε από όταν έχετε τελειώσει. Μην κλείνετε απλά τον περιηγητή σας ή την εφαρμογή στο τηλέφωνο σας. 
 7. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα “time out” για να κλειδώνετε τον υπολογιστή σας όταν απομακρύνεστε.
 8. Μην καθορίζετε προβλέψιμους Κωδικούς Ασφαλείας, όπως την ημερομηνία γεννήσεως σας, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου σας, κλπ. 
 9. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, εισηγούμαστε όπως αλλάζετε τον Κωδικό Ασφαλείας σας τακτικά. 
 10. Αναφερθείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις για τις υποχρεώσεις και ευθύνες των διαφόρων μερών. 

Ε. Υποκλοπή Κωδικού Ασφάλειας / Καταχώρηση Κωδικού Ασφάλειας ή ΟΤΡ σε ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην EUROLIFE

 1. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι ο Κωδικός Ασφαλείας σας έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτους, αλλάξτε τον αμέσως. 
 2. Αν έχετε παραλάβει μήνυμα τύπου «phishing» με σύνδεσμο που οδηγεί σε μη αυθεντική ιστοσελίδα, μην ανταποκριθείτε σε αυτό. Στείλτε το αμέσως στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@eurolife.bankofcyprus.com. Η EUROLIFE θα φροντίσει να αφαιρέσει την ιστοσελίδα αυτή το συντομότερο.
 3. Αν έχετε απαντήσει σε οποιοδήποτε μήνυμα τύπου «Phishing» και έχετε καταχωρήσει προσωπικές πληροφορίες και άλλα στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο: 
  i. Για Κωδικό Ασφαλείας - Θα ακυρώσουμε τον υφιστάμενο κωδικό σας και θα σας αποστείλουμε νέο
 4. Σε περίπτωση που η υποκλοπή έγινε εκτός ωρών εργασίας του Τηλεφωνικού Κέντρου, ανάλογα με την περίπτωση εισηγούμαστε:
  i. Για Κωδικό Ασφαλείας - Αλλάξτε τον αμέσως, αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε (αν το τρίτο άτομο έχει ήδη αλλάξει τον Κωδικό Πρόσβασης σας), να κάνετε τουλάχιστον 5 προσπάθειες σύνδεσης με την υπηρεσία χρησιμοποιώντας το User ID σας και οποιοδήποτε Κωδικό Πρόσβασης για να κλειδωθεί ο νέος αριθμός που έχει καθοριστεί.
  Επικοινωνήστε μαζί μας την επόμενη εργάσιμη μέρα.
 5. Αναφερθείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις για τις υποχρεώσεις και ευθύνες των διαφόρων μερών.

Ζ. Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Τηλεφωνικό Κέντρο EUROLIFE 8000 8880 ή +35722124000 αν καλείτε από το εξωτερικό.
  Το ωράριο λειτουργίας είναι:
  • Από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο (συμπεριλαμβανομένων): Δευτέρα και Πέμπτη 7:30-18:00 Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 7:30-14:30
  • Από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο (συμπεριλαμβανομένων): Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 7:30-14:30
 • Email: support@eurolife.bankofcyprus.com